Staj Belgeleri

Araş. Gör. Dr. İbrahim ÇİFÇİ

Zorunlu Staj Bölüm Koordinatörü
Turizm İşletmeciliği Bölümü
ibrahim.cifci@istanbul.edu.tr

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin zorunlu stajları için kullanacakları formlar aşağıda yer almaktadır.
1-Staj Yönergesi
2-Ek1 Zorunlu Staj Formu
3-Ek 2 Staj Defteri
4-Ek 3 Staj Sicil Fişi
5-Beyan ve Taahhütname
6-İşletme Kabul Belgesi
7-Sağlık Yardım Bildirimi
8-Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Uygulaması Hakkında