Staj

Araş. Gör. İbrahim ÇİFÇİ

Zorunlu Staj Bölüm Koordinatörü
Turizm İşletmeciliği Bölümü
ibrahim.cifci@istanbul.edu.tr