Turizm sektöründe faaliyet gösteren Suriyeli girişimcilerin karşılaşmış oldukları zorluklar/Understanding the challenges of refugee entrepreneurship in tourism and hospitality

Bölümümüzde görev yapmakta olan Doç. Dr. Gürel Çetin ve Arş. Gör. Eyüp KARAYILAN, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği programından mezun olarak Doktor unvanı almış olan Dr. Zaid Alrawadieh ile birlikte “Turizm sektöründe faaliyet gösteren Suriyeli girişimcilerin karşılaşmış oldukları zorluklar/Understanding the challenges of refugee entrepreneurship in tourism and hospitality” başlıklı bir araştırma yapmışlardır. Söz konusu araştırma 1.2 düzeyinde etki faktörüne (Impact factor) sahip ve SSCI indekste taranan The Service Industries Journal dergisinde makale olarak yayınlanmıştır.

Makalenin adresi

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02642069.2018.1440550