Akademik

Bölümümüz öğretim elemanları tarafından 2010 yılından itibaren tamamlanmış ve devam etmekte olan projeler aşağıda sıralanmaktadır;

 • Çifçi İ. , Çetin G. (Yürütücü) , Aydoğan Çifçi M. , Göktepe S. , Şengel T.,Türkiye'Nin Golf Turizmi Konumlandırması Ve Geleceğe Dönük Stratejiler,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2020 - Devam Ediyor
 • Çetin G.,"Erzurum'Da Kış Turizminin İklim Değişikliğine Uyumlanma Stratejilerinin Katılımlı Bir Yaklaşımla Belirlenmesi,Tübitak Projesi,2019 - Devam Ediyor​
 • Çifçi İ. , Göktepe S. , Çetin G. (Yürütücü),The Social And Economic İntegration Of Refugees To The Host Societies: The Role Of Entrepreneurship,Desteklenmiş Diğer Projeler,2018 - Devam Ediyor
 • Çetin G. (Yürütücü),Refugee Employment İn Tourism,Tübitak Projesi,2019 - 2020
 • Şeker M. (Yürütücü) , Saldanlı A. , Bektaş H. , Peksan S. , Akbıyık M. , Çifçi İ. , Et Al.,Şanlıurfa Vizyon 2023,Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje,2019 - 2020
 • Şeker M. (Yürütücü) , Ulutürk Akman S. , Tuna A. , Saldanlı A. , Hepsağ A. , Bektaş H. , Şahin M. A. V.D.,Şişli'De Mahalle Bazında Veritabanı Oluşturulması,Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2019 - 2020
 • Demirkol Ş. (Yürütücü) , Çifçi İ.,Moleküler Gastronomide Menülerin Müşteri Değerine Yönelik Pazarlanması,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2018 - 2019
 • Erkan M. (Yürütücü) , Şahin M. A.,Gelir Yönetimi İle Stratejik Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının Entegrasyonu: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Model Önerisi Ve Bir Uygulama,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2015 - 2019
 • Çetin G. (Yürütücü) , Ioannides D., Dinçer M. Z. , İstanbullu Dinçer F. F.,Impact Of City Tax On Tourist Demand,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2015 - 2018
 • Çetin G. (Yürütücü) , Aydoğan Çifçi M. , İstanbullu Dinçer F. F.,Challenges With Rm Adoption İn Smhes,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2017 - 2017
 • Çetin G. (Yürütücü) , İstanbullu Dinçer F. F. , Aydoğan Çifçi M. , Fuchs M.,Reintermediation For Small And Medium Hospitality Enterprises,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2016 - 2017
 • Kızılırmak İ. (Yürütücü) , Çetin G. , Okumuş F., Balık Kaya M.,Impact Of Local Hospitality On Tourist Experiences,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2016 - 2017
 • Akova O. (Yürütücü) , Çetin G.,Creative Aspects Of Package Tour Experiences İn Destinations,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2016 - 2017
 • Akova O. (Yürütücü) , Çetin G.,Paket Tur Deneyimini Etkileyen Faktörler,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2015 - 2017
 • Dinçer M. Z. (Yürütücü) , Türkay B. , İstanbullu Dinçer F. F.,Health Tourısm And Polıcıes,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2016 - 2016
 • İstanbullu Dinçer F. F. (Yürütücü) , Çetin G. , Ioannides D.,Tourist Experiences İn Creative Destinations,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2016 - 2016
 • Çetin G.,Technical Assistance For The Development Of A Winter Tourism Corridor İn Erzurum, Erzincan And Kars,Ab Destekli Diğer Projeler,2016 - 2016
 • Çetin G.,Muslim Friendly Tourism,Desteklenmiş Diğer Projeler,2014 - 2016
 • Çetin G. (Yürütücü),Turizmin Sürdürülebilir Gelişimi Açısından Kentsel Alanlarda Turist Vergilerinin Kullanımı,Tübitak Projesi,2015 - 2016
 • İstanbullu Dinçer F. F. (Yürütücü) , Aydoğan Çifçi M. , Çetin G.,Butik Otellerde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı,Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje,2015 - 2016
 • İstanbullu Dinçer F. F. (Yürütücü),İstanbul’Da Sosyal Turizmin Geliştirilmesi Ve İbb’Nin Rolü- Projem İstanbul,Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje,2013 - 2013
 • Tanrıverdi H.,Tütün Serüveni; Fransa'Dan Türkiye'Ye, Reji'Den Tekel'E,Ab Destekli Diğer Projeler,2013-2013
 • İstanbullu Dinçer F. F.,Fener, Balat, Cibali Ve Ayvansaray Bölgesinin Tanıtımı, Bölgenin İnanç Ve Kültür Turizmine Kazandırılması,Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje,2012 - 2012