Bölüm

Hazırlanmaktadır...

Hazırlanmaktadır...


1936 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Türk İktisat eğitim-öğretim hayatına öncülük etmiş, Türk ekonomisine uygun insan gücü yetiştiren, köklü ve Türkiye’nin en eski fakültelerinden biri olmuştur. Türk ekonomisine yönetici yetiştiren İktisat Fakültesi’nin mezunlarının bir kısmı konaklama, seyahat, ulaştırma ve yiyecek-içecek endüstrilerinin üst düzey yönetici kadrolarında görev almış veya yatırım yaparak bu endüstride söz sahibi olmuşlardır. 1969 yılında ise, İstanbul’da ilk kez ‘İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü’ İktisat Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve yine ilk kez turizm ile ilgili lisansüstü programlar İktisat Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Enstitünün kuruluşunda Abdullah Türkoğlu ve Kubilay Baysal gibi turizmde öncü olan isimlerin katkısı önemli paya sahiptir. 

Türkiye Üniversiteleri içinde İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi bu konuya öncülük eden sayılı kurumlardan biridir.  Yine, İktisat Fakültesi’ne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği Bölümü, 1998-1999 eğitim-öğretim döneminde akademik hayatına başlamış ancak bir süre eğitim-öğretime ara vererek 2005 yılında yeniden eğitim ve öğretim faaliyetlerine tekrardan başlamış ve halen eğitimini başarıyla sürdürmektedir. Programa kurulduğu günden bugüne Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER program başkanlığını yürütmektedir.

MİSYONUMUZ

Bir yandan günümüz turizm endüstrisine akademik bir bakış açısıyla yaklaşarak literatüre katkı sağlanması; diğer bir yandan ise uygulamalı eğitimler ile desteklenen teorik eğitimler sayesinde bölümümüz öğrencilerinin sektöre hazırlanmasının sağlanması.​

VİZYONUMUZ

Bilimsel kurallar ve etik değerler gözetilerek sürdürülebilir gelişmenin sağlandığı bir eğitim sürecinin desteklenmesiyle, turizm bilim dalında hem akademik hem de sektörel alanlarda eğitim liderliğinin sağlanması ve bu çerçevede kaliteli akademisyenler ile yöneticilerin yetiştirilmesi.​

PROF. DR. RECEP ŞÜKRÜ YARCAN

Göreve Başlama Tarihi: 2007

Görevden Ayrılma Tarihi: 2011