Zorunlu Staj ve Mesleki Eğitim Hakkında

Zorunlu Staj ve Mesleki Eğitim İle İlgili;


Covid-19 sürecinde zorunlu stajlarını tamamlayamayan ve stajlarını ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalan öğrenciler için, Zorunlu Staj Ve Meslekî Eğitim Uygulama Esaslarının 8. Maddesinin 1. Fıkrası (ç) Bendi (Öğrencilerin Bölüm ders planının sekizinci yarıyılında yer  alan "Meslekî Eğitim" dersini alabilmeleri için zorunlu yaz stajlarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir) hükmünün 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ile sınırlı kalmak kaydıyla uygulanmaması hususunda Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığından alınan yazı görüşülerek, adı geçen esaslarının 10. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca oy birliği ile kabulüne karar verildi.